עבודה פנימית, על הרגשות.

  א. אילוף רגשי "אין אתה מבין אלא מה שהנך מאלף… בני-האדם שכחו אמת זו, אולם עליך לזכור את הדבר תמיד. כי לעולם ערב אדם לשלומו של זה אותו שהוא…
View Post