שפת הסתרים של האמת.

כשהאמת בגלות, היא כמו האנוסים בספרד, או אזרחים בארצם הכבושה, שהפכו לפתע לסוכני חרש במולדתם-מכורתם. הם חיים במחתרת. מתקשרים דרך צפנים. צופן אינו הדבר עצמו, הוא סימן וסימבול למשהו המצוי…
View Post