החיים כדרמה או טלנובלה

אדם יכול להיות נקי מעצמו ומלא בחיים. או מלא בעצמו וחסום לגבי זרימת החיים. ככל שהוא מלא בעצמו, כך יחסום את החיים. במקום נוכחות מעורבת, מזדהה – עם חייו. מודעות…
View Post

החיים כמחזה.

"All the world's a stage, And all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, And one man in his time plays many parts, His…
View Post

Life as a tragedy.

אין ענבים בגפן מאת: נתן זך אין ענבים בגפןואין תאנים בתאנהוהעלה נובל ויורד הצלואין לנו תקנה והדלת לאט על צירה תיסובהדלת על צירה סובבתלפעמים לרע ולפעמים לטובמי ידע מה יבוא…
View Post