הסמים הקשים של האהבה.

   חלק א', הסמים שאלה: האם את/ה משתמש/ת בסמים? אה,סליחה, השאלה ישירה מדי? פיתאומית מדי? לא, זה בסדר. באמת. אני מוביל למשהו. אז נמשיך? או קיי. אז עם את/ה אכן…
View Post