ראיית הטריפ

בכתבים רוחניים ואזוטריים רבים קיים הרעיון כי ברמת התודעה הקיימת של האדם, ראיית המציאות שלנו לוקה בחסר. אנו רואים רק החלקים 'הנמוכים' או ה'חיצוניים' של מה שישנו, ויש צורך ברמת…
View Post