חסימות רגשיות.

אכסיומה: כל שחי בטבע נמצא בתהליך דינמי כלשהו, תהליך של השתנות. והשתנות זו מתחלקת לשניים: צמיחה או ניוון. ולכן, אם רצוננו להבין את האדם מן הבחינה הדינמית, עלינו להביט בו…
View Post