יצירות ויוצרים – כמשיבי נפש.

מה מנסים היוצרים והיצירות הגדולות לעשות? out Reach To ולנסות ולהגיע אל אותה פינה בנפשו של הנידח, המבולבל, המסכן. לגעת בו ולהציל אותו מאובדן עצמי ומתיוג עצמי שלילי. לשקם את…
View Post