חידת הקוטביות הנשית, חלק א’.

יצריות ונפשיות באישה חלק א: הטבע הנשי שונה מן הטבע הגברי בכך שהאישה מאכלסת דואליות והגבר הנו חד קוטבי. האישה מורכבת ורבת פנים מן הגבר. מושגת ולא מושגת, פראית ומתורבתת,…
View Post