אנשי בסדר

*אנשי בסדר*צוות מלכת האמבטיהמילים: חנוך לויןלחן: זוהר לויבלילה בלילה, באין רואהלאור ירח חיווריוצאים אנשי בסדר לגןלתקוע נודות כחלחלים של סיפוק עצמיבגביעי הפרחיםאנחנו אנשי בסדראנשי בסדראנשי בסדר גמורדור הולך ודור באואנו…
View Post

מובאות

“הציויליזציה היא עור טלה בו מתחפשת הברבריות”. תומאס ביילי אולדריץ’  “ליבה של התרבות החדישה היא המכונה, זוהי אלילת הזוועה של ימינו ואותה צריך לסלק”    גנדי  “בן התרבות אינו אלא פרא…
View Post

התעוררות

אצל ג’ידו קרישנמורטי זה קרה ב-1029.8.3 ,שלושים וארבעשנים אחרי הולדתו ב-1895.5.12 .אומנם התהליך החל אצלו חמששנים וחצי קודם לכן, אך הבשיל והגיע לשיא בתאריך זה, שאז הודיעשהוא עוזב את האגודה…
View Post

החרם המושתק

. . ישנו חרם והוא בלתי נראה מאוד מוחשי לאלה המוחרמים. זה רודף אותם כל חייהם, וכולם מזהים שהם שונים שהם נידונים לחרם והם לא יודעים על מה הם נידונים…
View Post

Life as a tragedy.

בימינו קיים גיבור טראגי ושמו ביבי: שסופו יודע מראש. הגיבור הוא הגיבור הטראגי: *** אין ענבים בגפן מאת: נתן זך אין ענבים בגפן ואין תאנים בתאנה והעלה נובל ויורד הצל…
View Post

ויליאם שייקספיר

https://he.wikiquote.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%9D_%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%A8 נטגדיה ימינו קיים גיבור טראגי ושמו ביבי: שסופו יודע מראש. *** גיבור טראגי- מייצג את האנושות כולה. מצויה בו תכונה אנושית, הקיימת בטבע האדם. הסבל שהוא עובר, ידיעת הסבל…
View Post